Tích hợp chat Fanpage Facebook vào website – Không cần plugin

Đăng nhập vào Facebook Fanpage

Chọn Manage Fanpage

Chọn Menu Inbox

Chọn View All Settings

Chọn menu Chat Plugin

Chỉnh nội dung theo nhu cầu của bạn, sau đó nhấn Set Up

Tuỳ nhu cầu làm theo hướng dẫn các CMS có sẵn hoặc chọn Standard

Copy Code và chèn bên trong thẻ