Cấu hình SMTP Gmail miễn phí vào WordPress

Các website sử dụng wordpress có thể nhận các email liên quan đến liên hệ hoặc đơn hàng cần có cấu hình SMTP. Dưới đây là hướng dẫn cách cấu hình smtp của Gmail:

Truy cập vào link: https://myaccount.google.com/ sau đó đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

Vào mục Bảo Mật và bật xác minh 2 bước ( nếu trạng thái này đang tắt ).

Ngay sau đó, ta thực hiện lấy Mật khẩu ứng dụng.

Nhấn vào ô chọn ứng dụng.

Chọn tùy chọn “Khác ( Tên tùy chỉnh )

Đặt tên bất kỳ, ví dụ: ở đây là Gửi Mail SMTP

Cuối cùng chúng ta bấm nút “Tạo“. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

Bạn gửi email và password cho đội ngũ lập trình để cấu hình.