Các tiêu chí cơ bản của bài viết SEO

Tiêu đề bài viết:

 • Độ dài tối ưu 12-15 chữ và không quá 59 kí tự
 • Có chứa từ khóa chính
 • Hấp dẫn, có tính kích thích cảm xúc
 • Viết hoa chữ cái đầu thu hút sự chú ý về thị giác

Đoạn mô tả:

 • Giới hạn trong 150-160 ký tự
 • Có chứa từ khóa chính
 • Ý tứ súc tích, tập trung vào nội dung chính của bài viết

Nội dung Chính

 • Các thẻ heading luôn có từ khóa chính và từ khóa phụ
 • Mỗi đoạn không quá 250 ký tự
 • 150 kí tự đầu phải có từ khóa chính
 • Có hình minh họa, ít nhất 3 hình
 • Bố cục rõ ràng và có kết cấu logic về mặt ý tứ
 • Không sai chính tả

Hình Ảnh

 • Có nội dung liên quan, phụ trợ cho chủ đề của bài viết
 • Chất lượng hình ảnh tốt 900p * 500px
 • Hình ảnh không vi phạm bản quyền